Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor de leden

Probila - Unitrab is de Nationale Beroepsvereniging van Verwerkers en Verdelers van Producten van de Belgische Biologische Landbouw erkend door de Raad van State sinds 1984. Zij bestaat uit verwerkers en verdelers van gecertificeerde producten van de biologische landbouw volgens Verordening EG 834/2007 en volgende, die de economische, juridische en morele belangen verdedigt van haar leden, die zij eveneens informeert.
De Nationale Beroepsvereniging wil de professional helpen, zodat hij zijn werk kan doen onder de beste omstandigheden. De vereniging heeft zich hiervoor verschillende objectieven gesteld . Ze wil ook de bedrijven begeleiden in hun stappenplan naar een duurzamer beleid.
In deze docutheek vindt je alle nuttige informatie over de biologische sector. Ze omvat ook de belangrijke thema’s waar Probila jullie belangen verdedigt, zoals de steun aan biobedrijven en de bio-wetgeving.

U bent hier

Voorwaarden voor het lidmaatschap

1) Nieuw lid
2) Procedure
  • In het 2e kwartaal van het lopende kalenderjaar, stuurt Probila-Unitrab haar leden een vragenlijst teneinde het bedrag van hun bijdrage te bepalen. Als de vragenlijst niet wordt teruggegeven binnen twee maanden en na een herinnering, zal Probila-Unitrab het bedrag van de vergoeding bepalen aan de hand van de informatie in haar bezit (CA aangegeven jaar, verhoogd met 5 % per jaar).
  • Indien u uw lidmaatschap niet wenst te verlengen, dient u ons dit niet later dan in het 1e kwartaal van het kalenderjaar mee te delen. Doet u dit niet zal u automatisch als lid beschouwd worden voor het volgende jaar.
3) Confidentialiteit
  • Probila-Unitrab verbindt zich ertoe deze gegevens strikt vertrouwelijk en uitsluitend met het oog op de berekening van de jaarlijkse contributie te behandelen en om naamloze statistieken op te stellen van bio-exploitanten.