Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor de leden

Probila - Unitrab is de Nationale Beroepsvereniging van Verwerkers en Verdelers van Producten van de Belgische Biologische Landbouw erkend door de Raad van State sinds 1984. Zij bestaat uit verwerkers en verdelers van gecertificeerde producten van de biologische landbouw volgens Verordening EG 834/2007 en volgende, die de economische, juridische en morele belangen verdedigt van haar leden, die zij eveneens informeert.
De Nationale Beroepsvereniging wil de professional helpen, zodat hij zijn werk kan doen onder de beste omstandigheden. De vereniging heeft zich hiervoor verschillende objectieven gesteld . Ze wil ook de bedrijven begeleiden in hun stappenplan naar een duurzamer beleid.
In deze docutheek vindt je alle nuttige informatie over de biologische sector. Ze omvat ook de belangrijke thema’s waar Probila jullie belangen verdedigt, zoals de steun aan biobedrijven en de bio-wetgeving.

U bent hier

Disclaimer

Probila-Unitrab heeft deze tweetalige website www.probila-unitrab.be met de grootste zorg samengesteld. Wil je informatie van deze website overnemen in welke publicatie dan ook, neem dan eerst contact op met Probila-Unitrab via [email protected] voor afspraken rond bronvermelding. Niets uit deze site mag overgenomen worden zonder bronvermelding.

Probila-Unitrab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het foutief weergeven van gegevens.

Heb je bemerkingen bij de inhoud van deze site, neem dan contact op met [email protected].

Deze website ging van start oktober 2014.