Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor de leden

Probila - Unitrab is de Nationale Beroepsvereniging van Verwerkers en Verdelers van Producten van de Belgische Biologische Landbouw erkend door de Raad van State sinds 1984. Zij bestaat uit verwerkers en verdelers van gecertificeerde producten van de biologische landbouw volgens Verordening EG 834/2007 en volgende, die de economische, juridische en morele belangen verdedigt van haar leden, die zij eveneens informeert.
De Nationale Beroepsvereniging wil de professional helpen, zodat hij zijn werk kan doen onder de beste omstandigheden. De vereniging heeft zich hiervoor verschillende objectieven gesteld . Ze wil ook de bedrijven begeleiden in hun stappenplan naar een duurzamer beleid.
In deze docutheek vindt je alle nuttige informatie over de biologische sector. Ze omvat ook de belangrijke thema’s waar Probila jullie belangen verdedigt, zoals de steun aan biobedrijven en de bio-wetgeving.

U bent hier

Controle en certificatie

Elke persoon die de volgende termen gebruit: "biologisch", "ecologisch", "organisch", afkortingen en vertalingen ervan met betrekking tot producten, al dan niet verwerkt en bestemd voor menselijke en dierlijke consumptie, en die deze woorden zet op de etiketten of in zijn reclame of op facturen moet zijn activiteit melden bij een controle-instantie die erkend is door de regionale ministeries van landbouw en is verplicht te voldoen aan de technische normen.

Exploitanten die biologische producten willen produceren, verwerken en distribueren (inclusief het opslaan, vervoeren, verkopen ook via een website, importeren, exporteren) moeten voldoen aan de van kracht zijnde regelgeving en hun activiteit rapporteren bij één van de drie erkende certificeringsinstanties die hieronder vermeld worden:         

         

De kennisgeving wordt van kracht op de datum van ontvangst van de documenten (aanmeldingsformulier en contract in 2 exemplaren) naar behoren ingevuld en ondertekend door de controle-instantie.